Før den store Kinaturen som startar på søndag, har kinaelevar trena Taiji Quan. Dette er «trimmen» som dei fleste i Midtens rike gjer i dei mange kinesiske parkane kvar morgen. Øvelsane krev konsentrasjon, smidigheit, styrke og balanse og er sammen med det tradisjonelle kinesiske kosthold, den viktigaste grunnen til den gode helsa til eldre folk i Kina.

Elevane får gode sjanser til å perfeksjonere Taiji Quan under det lange opphaldet i Kina. Grunnbevegelsane sit allereie flott inne.

Klassen oever Taiji Quan
Klassen øver Taiji QuanTaiji Quan
Viktig med konsentrasjon og balanseTaiji Quan1