Kina – Midtens rike med Japan: Aktuelt frå linja

Kinaklassen hadde en vellykket Tombola

I helgen var det Marknad på skolen. Kinaklassen benyttet anledningen til å ha Tombola for å få inn intekt til Lilong Håpskole i Kina. Elevene gjorde stor innsats og alle var sterkt engasjerte i arbeidet. Etter to dager har vi fått inn rundt kr. 8000,-. Med disse pengene skal klassen kjøpe skolematerial og bøker til barna […]
[12. november 2006] Meir