I helgen var det Marknad på skolen. Kinaklassen benyttet anledningen til å ha Tombola for å få inn intekt til Lilong Håpskole i Kina. Elevene gjorde stor innsats og alle var sterkt engasjerte i arbeidet. Etter to dager har vi fått inn rundt kr. 8000,-. Med disse pengene skal klassen kjøpe skolematerial og bøker til barna i Håpskolen i det sørlige Kina som klassen skal besøke i mars neste år. Elevene synes det har vært kjekt å jobbe med prosjektet.

Tombola06
02
05
01