Siden skolestart har kinaklassen hatt bærehjelp på Ørsta kulturhus, flaskepanting og gårdsarbeid med å slå på solblom for å samle inn penger til håpskolen.
I den kjølige november arrangerte klassen Håpskoleløp for hele skolen. Alle elevene på skolen var veldig engasjerte for å løpe for en god sak. De skaffet seg sponsorer hjemmefra, via venner, over nett eller liknende. Etter presentasjon om situasjonen på håpskolen og om hva den trenger i nød tok elevene bena på fart for veldedighetsløpet. Mens Sindre Rossing dirigerte og akkompagnerte løpet med musikk, forsynte flere elever i kinaklassen alle løperne med vann.

Hele løpet tok ca. en time og har klart å samle inn kr.27620,-. Beløpet skal bli brukt til å fornye pcer på håpskolen i mars når kinaklassen kommer på besøk.