De to første ukene etter høstferien har Kinaklassen konsentrert seg om kinesisk kampsport. Kungfu mester An er også lærer i kampsport på universitetet i Beijing. Selv om han ikke kan engelsk, er han meget flink til å lære ut. Etter to ukers trening er klassen veldig flink i kinesisk bo og Bajiquan. Les mer på bloggen om hva elevene synes om kampsport og se flere bilder der. 🙂