Sjølv om Møre folkehøgskule ikkje har musikk-linje prøvar vi å halde liv i songgleda og gode norske songtradisjonar. Vi syng på alle morgonsamlingar og før middag kvar dag. Utover året skal vi også med jamne mellomrom utfordra heile elevflokken på å øve inn og lære korsongar. Vi unner alle den gode opplevinga det er å bruke si eiga stemme, lære å meistre magemusklar og pust for å bli ein del av klangen i songfellesskapet. Dette kan by på magiske opplevingar! Hilde Maria står i spissen med sine solide kunnskapar om korsong og musikk. Fram mot jul siktar vi på å lære tradisjonelle julesongar, og så blir det nytt stoff utover året, og i alle fall ei framføring når vi møter foreldre og føresette på tampen av skuleåret i mai.

Lesernes kommentarer

  • Kjekt å sjå at elevane syng saman, og gjerne i kor! Sjølv om mange elevar opplevde korsong som noko framandt i byrjinga, fekk eg erfare at dei etetrkvart fann stor glede i å synge fleirstemt. I mange år var «Fram då Frendar» den faste korsongen som elevane fekk lære og som gjekk i arv frå år til år. Som nytilsett og ung musikklærar syntes eg nok at songen var noko «tung» og lite tilpassa for elevar mellom 16-18 år. men etter iherdig innsats gjekk songen inn. Målet var å kunne framføre songen på elevstemnet som den gongen var første helga i november, noko vi alltid lukkast med. Elevane vart svært glade i songen og fann meining og tilhøyrsle både i tekst og tone. På elevstemna var det også eit krav frå tidlegare elevar å få framføre songen. Eit rituale som skapte stemning og glede! Gode minne frå 1878-88 som musikklærar ved ved Mfh.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.