Vår noverande rektor skal gå av med pensjon og vi søker hans etterfølgjer. Søknadsfrist er 15. desember 2013. Søknad sendes i e-post til ole.drablos@mesta.no.

more_fhs_annonse_rektor_nov_2013_917px

Vi søkjer ein tydeleg og samlande leiar til stillinga som ny rektor ved Møre Folkehøgskule. Du må ha gode kommunikasjonsevner, leiarerfaring og god økonomiforståing.Relevant høgare utdanning.

Som person ønskjer vi at du er motiverande, initiativrik, engasjert og løysingsorientert. Du må ha evne til å tenkje heilskapleg og strategisk. Erfaring frå og interesse for å jobbe med ungdom vil også bli lagt vekt på.

Vi kan tilby løn etter avtale og ein utfordrande leiarstilling der du saman med dyktige medarbeidarar vil få ein sentral rolle i skulen si vidare utvikling.

Om du ønskjer fleire opplysningar om stillinga kan du kontakte styreleiar Ole Christian Drabløs tlf 915 11 125 eller rektor Odd Arve Stenvåg tlf 909 29 515.