Vår noverande internatleiar skal gå av med pensjon og vi søker hennar etterfølgjer. Søknadsfrist er 15. desember 2013. Søknad sendes til rektor@more.fhs.no.

stillingsannonse_more_fhs_internatleiar_2013

Internatleiaren skal:

  • Ha dagleg kontakt med elevane, og særskild tilsyn med sjuke elevar.
  • Ansvar for trivsel, orden og reinhald på skulen.
  • Ansvar for utleige og besøk ved internatet.
  • Ansvar for sommardrift, utleige og arrangement.
  • Internatleiar skal delta på samarbeidsmøter med elevar og det pedagogiske personalet.
  • Noko arbeid på kveldstid og laurdag/søndag i samband med større arrangement.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på utdanning og personlege kvalifikasjonar. Løn etter avtale.

Fleire opplysningar finn du på www.more.fhs.no og www.mf-sommarhotell.no. Du kan og ringe rektor Odd Arve Stenvåg på tlf 909 29 515. Søknadsfrist: 15. desember 2013. Søknad sendes i e-post til: rektor@more.fhs.no.