Møre Folkehøgskule skal tilsette ny vaktmeister frå 1. august 2014. Ved tilsetting blir det lagt vekt på erfaring/utdanning og personlege kvalifikasjonar. Fleire opplysningar finn du på skulen sin webside. Søknad sendast til rektor@more.fhs.no. Søknadsfrist er 8. mai 2014.

stillingsannonse_morefhs_vaktmeister_2014_917x1661px

Vi søkjer etter
 ein vaktmeister som:
  • Har brei arbeidserfaring innan vedlikehaldsarbeid
  • Kan utarbeide langsiktige vedlikehaldsplaner
  • Trivast med ein jobb som er allsidig og utfordrande
  • Kan vere ansvarleg for oppfølging av branntryggleiksrutinar tilsyn og kontrollar
  • Trivast i eit ungdommeleg og aktivt arbeidsmiljø
Vi kan tilby:
  • Utfordrande, interessante og sjølvstendige arbeidsoppgåver
  • Kontakt med unge menneskjer
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Lønn etter avtale
Ved tilsetting blir det lagt vekt på erfaring/utdanning og personlege kvalifikasjonar. For fleire opplysningar om skulen sjå www.more.fhs.no eller ring rektor Odd A. Stenvåg på telefon 90929515. Søknad sendast til rektor@more.fhs.no. Søknadsfrist er 8. mai 2014.