May Kristin Bolli er ny rektor ved Møre folkehøgskule, og ser fram til at folkehøgskulen vert fylt opp med elevar. – Eg er oppteken av utdanning. Både på ein høgskule og ein folkehøgskule driv vi med utdanning og læreprosessar, og det er ein del fellesnemnarar. Likevel så er folkehøgskule eit heilt spesielt skuleslag. Klikk her for å lese heile saken i Møre-Nytt.