Å innta måltid i Kina er noko heilt anna enn heime i Noreg.  I Kina sitt vi med runde bord.  Midt på bordet står det ei glassplate som roterar rundt.  Oppå denne plata settast all maten. Det vert servert mange forskjellege rettar som ein forsyner seg av. Måltida vert på denne måten veldig sosiale.


Birger og Remi nyter kinesisk mat. 

birgerogremi1_550pxJPG