E-post leveringa til skulen vår var ustabil i veke 3 – frå mandag 15. januar til fredag 19. januar 2007. Dette kan ha ført til at vi ikkje har mottatt alle søknader som vart sendt til skulen frå mandag 15. januar til fredag 19. januar. Vi ber om at dei som sendte inn søknad i denne perioden, sender ein ny!

Dersom du er usikker på om din søknad har kome fram til oss, prøv ein gong til, eller ta kontakt med skulen på tlf. 70 04 19 99, eller på e-post, kontor@more.fhs.no.

Du er velkomen!