Store snømengder og brøytekantar har gjort Folkehøgskulen om til ein leikeplass for ski- og snowboard interesserte.

Ein ivrig gjeng stilte opp til dugnad etter middag med spade, godt humør, ski- og snowboardutstyr. Vi spadde hopp, satte opp lyskastarar og brukte kvelden til leik på uteområde til Folkehøgskulen. Prikken over i´en var når nokon fekk ideen om å setje fyr på hoppkanten. I ekte «Evil Knievel» stil satte vi utfor ein etter ein, og hoppa gjennom flammane.

       Aurora fyrer igang sirkuset                 Klart til utprøving
hopp03
        Lars gjennom flammane

    Spinning, valfag var ivrige tilskodarar

                Frå toppen av brøytekanten og overrennet, med fleire avsatsar
                Aurora legg til ein «grab» i eit luftig svev over skuleplassen
hopp05