Vi har i år fire assistentar, og alle er gutar. Her er dei nye assistentane!

Esben skal vere assistent på Animasjons-linja, Oddbjørn på Adventura, Sindre på TV/Film og Kamil på Adventura. Dei har no flytta inn på internatbygga og er i full gang med å planlegge og førebu det nye skuleåret som tar til laurdag 27. august. Assistentane skal vere støttespelarar for linjeleiarane og bidra med jobbing og miljøarbeid i elevgruppa.

Velkommen!

Assistentar 2005 2006