Søndag 03.02.2008 reiste klassene til kvar si side av kloden. Kinaklassa er på den store rundreisa i Kina, og Adventura-Afrika er i Sør-Afrika og Mosambique. Her er reiseruta for Kinaklassa. Klassa lagar også stadig nye reisebrev 2008 frå turen. Her link til : Adventura-Afrika si eiga heimeside, der du finn nyheiter om turen i Sør-Afrika og Mosambique.

Du kan følge med under siste nytt på skulen sine web-sider eller du kan gå til klassene sine sider for å sjå kva som blir lagt ut av reisebrev og nyhende om turane. Her finn du reiseruta for Kina – Midtens Rike.

Klikk på bileta for å kome til reisebrev og nyhende frå turane.

Kina Midtens Rike 07 08 web Adventura Afrika 07 08 web
                Kina – Midtens Rike                                      Adventura – Afrika