I to dagar er Ingeborg og Frode frå Norsk Fredslag tilstades på skulen for å undervise alle elevane om konflikter og konfliktløysing.

Norsk Fredslag NFL, er ein partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider for en varig verdensfred bygd på sosial og økonomisk rettferdighet, frihet og personlig ansvar. NFL underviser om ulike tema, og konflikter, konflikløysing og kreativitet var tema for fredag 28. og laurdag 29 okt. ved skulen. Alle elevane har vore samla i gymsalen og fått informasjon, opplæring og tatt del i mange praktiske øvingar knytt til temaet. Lærerikt og utfordrande! Les meir om NFL: www.nowar.no/nfl

Forelesing
Forelesning og informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppearbeid

 

Frode og Ingeborg frå Norsk Fredslag
Frode og Ingeborg frå Norsk Fredslag