2011-årgangen av skuleavisa TILET er no klar og sendast ut i posten. Innhaldet i bladet gir eit fargerikt tverrsnitt av kva vi driv på med ved Møre Folkehøgskule i Ørsta. Aktivitetar, opplevingar og solidaritet er stikkord for drifta ved skulen. Årets utgåve inneheld mellom anna fleire artiklar om reiser skulen tilbyr via www.kulturreiser.com.

Klikk her for å laste ned eller åpne skuleavisa TILET årgang 35 (Pdf 5,3 Mb)