Skulerute for komande skuleår er ikkje fullstendig enno. Det som er fastsett så langt, finn du her. Dato for skulestart, haustferie og juleferie hausten 2009 blir som skissert i skuleruta. Vinterferie, sluttdato og reisetidspunkt for dei ulike klassene blir bestemt seinare. Skulerute for skuleåret 2009 – 2010