Nyheitene kan fortelje om snøskred på Bondalseidet. Eg kan bekrefte at verken tilsette eller elevar frå Møre Fhs er involvert.