Vi er no inne i siste valfagsomgang før Adventura-klassene for alvor dreg på sine lange vinter-fjell-utflukter samstundes som TV/Film-klassa og Animasjonsklassa reiser til Kina. I valfaga har kreativiteten og skapertrangen fått gode vekstvilkår under Signe si erfarne leiing.

forming valfag keramikk
Krukkestøyperi
heimetova fugleinfluensa konsentrajon ved dreieskiva
Utrolege resultat med Toving! Ingrid i full konsentrasjon ved dreieskiva.
keramikkskulptur
Keramikkskulptur.
Marte multikunstner
papirmasseproduksjon
Førebuande fase til papirproduksjon.
papirpresse
Papirpressa
dekor på nylaga papir
Dekorering av papir.