Fra begynnelsen av september til slutten av desember 2004 har Kinaklassen jobbet hardt og gjort stor innsats for Håp skole prosjektet. Gjennom lotteri på marknad på skolen, kakelotteri på Mega butikken mange kvelder og flaskeinnsamling o.s.v. har klassen samlet inn totalt kr. 14.332,-  til Lilong Håp skole i Kina. Elevene på hele skolen har også bidratt mye for å gjennomføre prosjektet.

Etter nyttår reiser klassen til Kina for et første møte med barna på Håp skole. Pengene skal  bl. a. brukes til å grave en brønn i skolegården, å kjøpe lesebøker til det lille biblioteket, sportutstyr og skolematerial.
gruppebilde