Vi ynskjer alle elevar frå skuleåret 2005 / 2006 ein god sommar!

På skulen er vi i full gang med å førebu neste skuleår. Vi har framleis nokre ledige plassar, men vi satsar på full skulen når vi startar i slutten av august. Vi har tilsett nokre nye lærarar, men stort sett er dei «gamle» på plass for å ta vare på stabilitet og tradisjonar.

Alle fjorårselevar blir sjølvsagt inviterte til fjorårstreff. Når alt er klart legg vi ut ein meir detaljert datoplan på webben. Registrer deg som abbonennt på siste nytt, så blir du oppdatert etterkvart!

Vi vil ynskje alle ein god sommar, og lukke til vidare i livet!

Du kan klikke deg inn på vedlagte fotoalbum. Der finn du ein usortert bunke med utvalde bilete frå skuleåret.

Du kan også klikke her.