2010 årgangen av TILET er no klart og sendast ut i posten. Innhaldet i bladet gir eit fargerikt tverrsnitt av kva vi driv på med ved Møre Folkehøgskule i Ørsta. Aktivitetar, opplevingar og solidaritet er stikkord for drifta ved skulen.

Merk: Dette er også innkalling til elevstemne den 5. juni 2010. Bruk baksida av bladet til påmelding eller send påmelding frå skjema på nettsidene våre. TILET sendast ut til dei årskulla som er jubilantar og til dei som er medlem i Elevlaget.

På side 2 i avisa TILET finn du opplysningane du treng for å betale medlemspengar til Elevlaget ved Møre Folkehøgskule. Medlemmane i Elevlaget er ein viktig ressurs for skulen. Nederst i denne artikkelen finn du TILET som Pdf.

Reisekursdeltakar: Sjå side 10 i TILET.

Helsing
Odd A. Steinvåg
Rektor

Last ned eller åpne: TILET årgang 34 som Pdf (9,6 Mb)