Møre Folkehøgskule er ein skule som er prega av mykje aktivitet og mange utanlandsreiser. Mange elevar kjem hit for å lære meir om seg sjølv og kultur og tradisjonar i Norge og i land vi reiser til, medan andre vert tiltrekt av heftig frilufsliv og meistringsglede. Vi ønskjer å ta imot deg og gi deg eit år du aldri vil gløyme. Velkomen til Møre Folkehøgskule i Ørsta. Klikk her for å sjå video.

Klikk her for å sjå video frå Møre Folkehøgskule (visning på Youtube).