Leige av lokaler og sommarhostel i Ørsta

Matsalen Møre folkehøgskule med frokost / lunsj

MF Sommarhostel: feiringar, overnatting, kurs/konferansar, catering.

Møre Folkehøgskule sommarhostel er ope frå medio mai til slutten av august. Skal du arrangere kurs/seminar, bryllaup, kurs, eller ha ei anna fering? Møre Folkehøgskule har lokalar og gode tilbod som kan tilpassast ditt behov!

Vi tilbyr overnatting og servering for grupper i samband med arrangement.

Vårt kjøkken tilbyr skreddarsydd catering for ulike behov. Vi har stor fleksibilitet og kan tilpasse menyen etter behov.

Nærområdet byr på mange gode muligheiter for utflukter og turar. Sunnmørsalpane er vel kjende for store og små naturopplevingar. Alt frå det enkle og koselege til det dramatiske og spektakulære. Møre Folkehøgskule ligg sentralt plassert på Sunnmøre for dei som ynskjer utflukter til m.a. Geiranger, Ålesund eller Runde. 

Ta kontakt for meir informasjon og gode tilbod!

Kontaktinformasjon Møre Folkehøgskule Sommarhostel

Telefon: +47 70 04 19 99
Ansvarleg sommardrift:  488 99 340 
Servicetelefon (medio mai – medio august): 481 18 525

Kjøkkenet direkte: 488 95 549 
Booking: kontor@more.fhs.no

Besøksadresse:

Kyrkjegata 48
N-6150 Ørsta

Postadresse:

Møre Folkehøgskule, Sommarhostell
Postboks 14
N-6151 Ørsta

Link til www.mf-sommarhotell.no (ekstern link fungerer ut mars 2019)