Linjer

På Møre folkehøgskule kan du velge! Lange eller mange turar? Nord for det meste eller sør for dei fleste? Du får meir variasjon, fleire opplevingar… og venner for livet! Velg ei heilårlinje med ein lang studietur eller sett saman året ditt med to halvårslinjer… og kanskje to turar?

Linjetype

Linjeval

Glade Friluftsliv X elevar bader i eit fossefall

Linja «Friluftsliv X // Bali» byr på allsidig friluftsliv på Nordvestlandet og på Bali!  Surfing, havpadling, klatring, arbeid på ein barneheim på Bali og skiturar gir deg opplevingar du vil minnast resten av livet. I tillegg skaper du venskap som vil vare langt utover studieåret!

Når du er elev hos oss får du støtte frå Lånekassa. For skuleåret 2024/2025 kan du få inntil kr. 137 907 frå Lånekassa. 60 % av dette er lån, medan 40% (Kr 55 163) blir gjort om til stipend når du får godkjent skuleåret!

 

FIT // Thailand er ei allsidig idretts- og friluftslivslinje der du får opplevingar både heime i Norge og ute i verda! 3-4 veker i Thailand medan vinteren enno rår i Norge kombinert med ei veke på ein av dei store alpindestinasjonane når du kjem heim er balsam for både kropp og sjel!

Når du er elev hos oss får du støtte frå Lånekassa. For skuleåret 2024/2025 kan du få inntil kr. 137 907 frå Lånekassa. 60 % av dette er lån, medan 40% (Kr 55 163) blir gjort om til stipend når du får godkjent skuleåret!

Tre jenter frå Friluftsliv linja poserar saman på eit snøkledd fjell

Linja «Friluftsliv X // Norge» byr på allsidig friluftsliv, surfing, havpadling og klatring rundt omkring på nydelige Nordvestlandet! Målet er å gjere dei beste opplevingane saman og på ein meir miljøvenleg måte!

Når du er elev hos oss får du støtte frå Lånekassa. For skuleåret 2024/2025 kan du få inntil kr. 137 907 frå Lånekassa. 60 % av dette er lån, medan 40% (Kr 55 163) blir gjort om til stipend når du får godkjent skuleåret!

Gruppebilde av elevar frå Midtens rike foran tempel i Kina

«Midtens Rike // Kina & Japan» er linja som handlar om Asia med hovedvekt på mangfaldige Kina (Midtens rike) og Japan (Soloppgangens land). Målet for linja er å gjere dei beste opplevingane saman og på ein berekraftig og miljøvenleg måte, samtidig som vi utgjer ein forskjell for dei vi besøker!

Når du er elev hos oss får du støtte frå Lånekassa. For skuleåret 2024/2025 kan du få inntil kr. 137 907 frå Lånekassa. 60 % av dette er lån, medan 40% (Kr 55 163) blir gjort om til stipend når du får godkjent skuleåret!

 

Finn di eiga stemme – og dine eigne rim

 

Alle kan lære å rappe. Du treng ikkje å kunne synge eller vite så mykje om musikk. Du treng ikkje å ha rappa før. Du treng berre lyst og interesse, og kanskje litt hjelp frå ein ekte rappar som har gjort det lenge?

Frå skuleåret 2025 – 2026 kan DU oppleve dette på Møre folkehøgskule. Du kan søkje allereie frå 15. november!

Når du er elev hos oss får du støtte frå Lånekassa. Når du har fullført eit studieår hos oss får du omgjort 40% av studielånet for det året til stipend!

Gut frå animasjonslinja smilar mot kamera saman med 4 kvinner i japan

Linja «Animasjon// Japan» byr på allsidig kunnskap med fokus på klassisk animasjon. Målet er å få innsikt i hemmeligheitene bak teiknefilmen sine mysterium. Gjer dine idèar og teikningar levande!

Studiet blir no fornya og DU kan søkje på animasjon for skuleåret 2025-2026 allereie frå 15. november!

Når du er elev hos oss får du støtte frå Lånekassa. Når du har fullført eit studieår hos oss får du omgjort 40% av studielånet for det året til stipend!

Linjeval haust

Glade Friluftsliv X elevar bader i eit fossefall

Linja «Friluftsliv X // Bali» byr på allsidig friluftsliv på Nordvestlandet og på Bali!  Surfing, klatring, skiturar og arbeid på ein barneheim på Bali gir deg opplevingar du vil minnast resten av livet. I tillegg skaper du venskap som vil vare langt utover studieåret!

«FIT // Thailand» er ei allsidig idretts- og friluftslivslinje der du får opplevingar både heime i Norge og ute i verda! 3-4 veker i Thailand medan vinteren enno rår i Norge kombinert med ei veke på ein av dei store alpindestinasjonane når du kjem heim er balsam for både kropp og sjel!

Gut frå animasjonslinja smilar mot kamera saman med 4 kvinner i japan

Bruk tid på det som interesserer deg, lær om animasjon og opplev Japansk (animasjons) kultur i eit år du aldri gløymer!

Linja «Animasjon// Japan» byr på allsidig kunnskap og læring om både klassisk og digital animasjon. Målet er å få innsikt i hemmeligheitene bak teiknefilmen sine mysterium. Gjer dine idèar og teikningar levande!

Linjeval vår

Glade Friluftsliv X elevar bader i eit fossefall

Linja «Friluftsliv X // Bali» byr på allsidig friluftsliv på Nordvestlandet og på Bali!  Surfing, klatring, skiturar og arbeid på ein barneheim på Bali gir deg opplevingar du vil minnast resten av livet. I tillegg skaper du venskap som vil vare langt utover studieåret!

«FIT // Thailand» er ei allsidig idretts- og friluftslivslinje der du får opplevingar både heime i Norge og ute i verda! 3-4 veker i Thailand medan vinteren enno rår i Norge kombinert med ei veke på ein av dei store alpindestinasjonane når du kjem heim er balsam for både kropp og sjel!

Tre jenter frå Friluftsliv linja poserar saman på eit snøkledd fjell

Linja «Friluftsliv X // Norge» byr på allsidig friluftsliv, surfing, havpadling og klatring rundt omkring på nydelige Nordvestlandet! Målet er å gjere dei beste opplevingane saman og på ein meir miljøvenleg måte!

Gut frå animasjonslinja smilar mot kamera saman med 4 kvinner i japan

Bruk tid på det som interesserer deg, lær om animasjon og opplev Japansk (animasjons) kultur i eit år du aldri gløymer!

Linja «Animasjon// Japan» byr på allsidig kunnskap og læring om både klassisk og digital animasjon. Målet er å få innsikt i hemmeligheitene bak teiknefilmen sine mysterium. Gjer dine idèar og teikningar levande!

Gruppebilde med elevar frå Reiseliv linja

Endeleg pris halvårskurs er ikkje fastsett.

Kost og losji

Romtype

Vi har eit avgrensa tal på enkeltrom på skulen og kan ikkje garantere at du får dette.

Diett

Lån & stipend

Basislån

Som elev hjå oss kan du få basislån frå Lånekassen i inntil ti månader. Inntil 40 prosent av lånet kan bli stipend.

Din kostnad

Linjekostnad
(inkluderer kost/losji/fellsturar/ -opplegg og studietur på linja m.m.)
{{ program_total | separateSpace }}
Ikkje valt
Romvalg
{{ room_total | separateSpace }}
Diett
{{ diet_total | separateSpace }}

Samla kostnader
{{ grand_total | separateSpace }}
Stipend
{{ stipend_total | separateSpace }}
Lån
{{ loan_total | separateSpace }}

Summen du må dekke sjølv
{{ checkout | separateSpace }}

Klar for eit år du aldri vil gløyme?

Velkomen til eit spennande, sosialt og lærerikt skuleår, fyllt med utfordringar og opplevingar!