Linjer

På Møre folkehøgskule kan du velge! Lange eller mange turar? Nord for det meste eller sør for dei fleste? Du får meir variasjon, fleire opplevingar… og venner for livet! Velg ei heilårlinje med ein lang studietur eller sett saman året ditt med to halvårslinjer… og kanskje to turar?

Linjetype

Linjeval

Bilder er hengt på veggen i ei hjerteform på internatet på Møre Folkehøgskule
Pris: 144 900,-

På vår nye linje «Design & Redesign» skaper vi alt frå enkle kvardagsplagg til antrekket som gjer at nettopp du blir lagt merke til på festen! Og vi skaper det på ein berekraftig og miljøvenleg måte!

Som elev på Design & Redesign får du samarbeide tett med elevane på Cosplay og Animasjon. Saman skaper og dokumenterer vi både plagg, pyntegjenstandar, kostymer og film!

 

Pris: 140 000,-

Prisen er førebels og kan verte endra. Den inkluderer studietur, konsertar, tilgang til studio samt rom og 4 måltid for dag!

Glade Friluftsliv X elevar bader i eit fossefall
Pris: 144 000,-

Linja «Friluftsliv X // Bali» byr på allsidig friluftsliv på Nordvestlandet og på Bali!  Surfing, havpadling, klatring, arbeid på ein barneheim på Bali og skiturar gir deg opplevingar du vil minnast resten av livet. I tillegg skaper du venskap som vil vare langt utover studieåret!

Pris: 144 000,-

«FIT // Thailand» er ei allsidig idretts- og friluftslivslinje der du får opplevingar både heime i Norge og ute i verda! 3-4 veker i Thailand medan vinteren enno rår i Norge kombinert med ei veke på ein av dei store alpindestinasjonane når du kjem heim er balsam for både kropp og sjel!

Gut frå animasjonslinja smilar mot kamera saman med 4 kvinner i japan
Pris: 140 000,-

Klassebilde av elevar på animasjonslinja utanfor skulenBruk tid på det som interesserer deg, lær om animasjon og opplev Japansk (animasjons) kultur i eit år du aldri gløymer!

Linja «Animasjon// Japan» byr på allsidig kunnskap og læring om både klassisk og digital animasjon. Målet er å få innsikt i hemmeligheitene bak teiknefilmen sine mysterium. Gjer dine idèar og teikningar levande!

Kanskje er det DIN film som blir den neste «snakkisen» frå animasjonsklassa på Møre? Her er to av dei som har blitt lagt merke til så langt: Rødmaling og Buttercup er av dei som har sett spor etter seg!

Gruppebilde av elevar frå Midtens rike foran tempel i Kina
Pris: 144 000,-

«Midtens Rike // Kina & Japan» er linja som handlar om Asia med hovedvekt på mangfaldige Kina (Midtens rike) og Japan (Soloppgangens land). Målet for linja er å gjere dei beste opplevingane saman og på ein berekraftig og miljøvenleg måte, samtidig som vi utgjer ein forskjell for dei vi besøker!

Linja har fokus på kinesisk språk og kunnskap om Kina. I tillegg lærer du mykje om Japan, både kultur og historie. Dette er noko som kan vise seg verdfullt i arbeidslivet i åra som kjem, sidan både Kina og Japan er store marknader som er svært viktige for norske bedrifter!

Etter eit år på Midtens rike // Kina & Japan kan du mykje om begge landa. Vi bruker tid på å sammenligne og å finne ut kvifor dei to landa har blitt slik dei er i dag. Dette lærer du både i timane på skulen og ikkje minst på den lange studieturen vi har siste halvåret!

Gruppebilde med elevar frå Reiseliv linja
Pris: 144 990,-

Prisen inkluderer 4 måltid pr dag når du bor på internatet, lokale turar, overnattingar og studietur til Japan.

Linjeval haust

Glade Friluftsliv X elevar bader i eit fossefall
Pris: 85 000,-

Linja «Friluftsliv X // Bali» byr på allsidig friluftsliv på Nordvestlandet og på Bali!  Surfing, havpadling, klatring, arbeid på ein barneheim på Bali og skiturar gir deg opplevingar du vil minnast resten av livet. I tillegg skaper du venskap som vil vare langt utover studieåret!

Pris: 65 000,-

«FIT // Thailand» er ei allsidig idretts- og friluftslivslinje der du får opplevingar både heime i Norge og ute i verda! 3-4 veker i Thailand medan vinteren enno rår i Norge kombinert med ei veke på ein av dei store alpindestinasjonane når du kjem heim er balsam for både kropp og sjel!

Gut frå animasjonslinja smilar mot kamera saman med 4 kvinner i japan
Pris: 67 000,-

Bruk tid på det som interesserer deg, lær om animasjon og opplev Japansk (animasjons) kultur i eit år du aldri gløymer!

Linja «Animasjon// Japan» byr på allsidig kunnskap og læring om både klassisk og digital animasjon. Målet er å få innsikt i hemmeligheitene bak teiknefilmen sine mysterium. Gjer dine idèar og teikningar levande!

Linjeval vår

Glade Friluftsliv X elevar bader i eit fossefall
Pris: 85 000,-

Linja «Friluftsliv X // Bali» byr på allsidig friluftsliv på Nordvestlandet og på Bali!  Surfing, havpadling, klatring, arbeid på ein barneheim på Bali og skiturar gir deg opplevingar du vil minnast resten av livet. I tillegg skaper du venskap som vil vare langt utover studieåret!

Pris: 85 000,-

«FIT // Thailand» er ei allsidig idretts- og friluftslivslinje der du får opplevingar både heime i Norge og ute i verda! 3-4 veker i Thailand medan vinteren enno rår i Norge kombinert med ei veke på ein av dei store alpindestinasjonane når du kjem heim er balsam for både kropp og sjel!

Gut frå animasjonslinja smilar mot kamera saman med 4 kvinner i japan
Pris: 80 000,-

Bruk tid på det som interesserer deg, lær om animasjon og opplev Japansk (animasjons) kultur i eit år du aldri gløymer!

Linja «Animasjon// Japan» byr på allsidig kunnskap og læring om både klassisk og digital animasjon. Målet er å få innsikt i hemmeligheitene bak teiknefilmen sine mysterium. Gjer dine idèar og teikningar levande!

Gruppebilde med elevar frå Reiseliv linja
Pris: 80 000,-

Endeleg pris halvårskurs er ikkje fastsett.

Tre jenter frå Friluftsliv linja poserar saman på eit snøkledd fjell
Pris: 65 000,-

Linja «Friluftsliv X // Norge» byr på allsidig friluftsliv, surfing, havpadling og klatring rundt omkring på nydelige Nordvestlandet! Målet er å gjere dei beste opplevingane saman og på ein meir miljøvenleg måte!

Kost og losji

Romtype

Vi har eit begrensa antal enkeltrom på skulen og kan ikkje garantere at du får dette.

Diett

Lån & stipend

Basislån

Som elev hjå oss kan du få basislån frå Lånekassen i inntil ti månader. Inntil 40 prosent av lånet kan bli stipend.

Din kostnad

Linjekostnad
(inkluderer kost/losji/fellsturar/ -opplegg og studietur på linja m.m.)
{{ program_total | separateSpace }}
Ikkje valt
Romvalg
{{ room_total | separateSpace }}
Diett
{{ diet_total | separateSpace }}

Samla kostnader
{{ grand_total | separateSpace }}
Stipend
{{ stipend_total | separateSpace }}
Lån
{{ loan_total | separateSpace }}

Summen du må dekke sjølv
{{ checkout | separateSpace }}

Klar for eit år du aldri vil gløyme?

Velkomen til eit spennande, sosialt og lærerikt skuleår, fyllt med utfordringar og opplevingar!