Skuleåret 2022-23:

Feriar

Vinterferie

Veke 8, siste dag fredag 17. februar (Slutt kl 11:30). Skulestart etter ferie mandag 27. februar kl 12:15.

Påskeferie

Siste dag fredag 31. mars (Slutt kl 11:30). Skulestart etter ferie onsdag 12. april kl 12:15.

Avslutning av skuleåret

Alle gode ting tek slutt, og torsdag 11. mai i 2023 er siste skuledag. Klokka 12 forlét alle elevane skulen etter ein tårevåt avskjedsseremoni utanfor skulen.

NB! I samband med studieturar til linjene kan det være andre datoer som gjeld. Informasjon om dette blir gitt frå linjelærar.

Årsplan skuleåret 22/23, revidert 25.01.03

Skuleåret 2023-24:

Start og slutt

Søndag 21. august kan elevane kome til skulen og bli innkvartert på sine soverom. Den dagen vil det være eit informasjonsmøte klokka 14.00 og dei elevane som ønskjer det kan ha med foreldre eller andre nære på dette.

Mandag 21. august 2023 er første offisielle skuledag. Då startar vi klokka 09.00 i samlingssalen. Skuleåret er i gang!

Men alle gode ting tek slutt, og fredag 10. mai i 2024 er siste skuledag. Klokka 12 forlét alle elevane skulen etter ein tårevåt avskjedsseremoni utanfor skulen.

Feriar

Haustferie

Veke 41, siste dag fredag 6. oktober. (Slutt kl 11.30). Skulestart etter ferie mandag 16. oktober kl 12:15.

Juleferie

Siste dag 14.desember slutt 11:30. Skolestart etter ferie 3. januar start 12:15.

Vinterferie

Veke 8, siste dag fredag 16. februar. (Slutt kl 11:30) Skulestart etter ferie mandag 26. februar kl 12:15.

Påskeferie

Siste dag fredag 22. mars. (Slutt kl 11:30) Skulestart etter ferie 4. april kl 12:15.

NB! I samband med studieturar til linjene kan det være andre datoer som er gjeldande. Informasjon om dette blir gitt frå linjelærar.