Tidlegare fekk elevar på folkehøgskule 117 000 kroner i året i stønad frå lånekassa!

I dag vart dette endra til 125 370 kroner i lån og stipend for komande skuleår!

Det betyr at ein enno større del av det mest fantastiske året i ditt liv no er finansiert gjennom lånekassen!

Om du trykker på ein av desse bokstavane kan du lese meir om dette!