Nye elevar er velkomne til skulestart 21. august! Det er høve til å kome dagen før for dei som har behov for det. Ta gjerne kontakt med internatleiar Alfhild Standal for å gi beskjed dersom du kjem fredag 20. august, eller om det er andre ting du lurer på. Alfhild har tlf.: 9594 5915.

Vi har noko redusert kapsitet på kontoret i sommar. Du kan ringe skulen på tlf.: 70041999, men det sikrast er å kontakte oss på mail, så sender vi deg svar el. tar kontakt så snart som mogeleg! Mail tilskulen: kontor@more.fhs.no