Cosplay // Japan

Kostymer og rollespel. Slik DU liker det!
Alt om linja

På Cosplaylinja får du lage dine eigne kostymer! Om du kan mykje eller lite frå før spelar inga rolle. Vi tek tak i deg der du er og saman skaper vi den verda du lever i dette året! Linja er ny i år og du vil i stor grad kunne vere med og forme korleis desse månadane skal bli både for deg og alle som kjem etter i dei komande åra!

Gruppebilde med elevar frå Reiseliv linja

Opplev. Sammen med andre!

Samarbeidet med «Animasjon» gir oss tilgang til masse kompetanse innanfor film og foto. Og det kan no vere greitt å ha den type minne etter dette året også? «Design & Redesign» er suverene på å teikne først og så skape etterpå. Berekraft er viktig for oss på Møre folkehøgskule og dette blir også eit viktig tema på denne linja. Samarbeidet med «Design & Redesign» er midt i blinken for å sikre at nyskaping og gjenbruk går hand i hand!

Cosplay er både heil- og halvårslinje. For å få den heile gode folkehøgskulepopplevinga tilrår vi sjølvsagt at du går heile skuleåret hos oss! Men om dette ikkje passar kan du, viss der er plass, også vere med berre på vårhalvåret!

Vi reiser og vi reiser med meining. Kvifor er berekraft viktig?

Om du er opptatt av berekraft er Møre folkehøgskule rette staden for deg. Her er nokre grunnar:

 1. Fordjupning. Folkehøgskulen gir deg sjansen til å fordjupe deg i eit emne du er interessert i. Du kan enten velge linjer der hovedfokuset er berekraft og miljøspørsmål, eller du kan velje ei linje der berekraft blir ein naturleg del av alle aktivitetane du får vere med på gjennom året.
 2. Praktisk erfaring. Vi legg vekt på at du skal lære gjennom å utføre. Du deltek på ekskursjonar og frivillig arbeid både i og utanfor Norge. Då får du sjå at berekraft er viktig og at miljøarbeid nyttar!
 3. Felleskap. På Møre folkehøgskule vil du møte både elevar som liknar deg sjølv og elevar som du ikkje heilt kjenner deg igjen i. Felles for dei alle er vilja til å vere med i det fantastiske folkehøgskulemiljøet! Og du vil ganske så snart finne ut at også dei som verkar å vere ulike deg er rett så kjekke og likandes folk! Dette fellesskapet kan vere ein uvurderleg ressurs for å utveksle idear, inspirasjon og samarbeide om berekraftsinitiativer.
 4. Personleg vekst. Eit år på Møre folkehøgskule handlar også om at du kjem til å vekse som person. Du kjem til å utvikle deg når det gjeld samarbeid, kritisk tenking og kommunikasjon. Dette er nyttige eigenskapar å ha når du skal påverke endring innanfor m.a. berekraft i åra som kjem.
 5. Inspirasjon for framtida. Eit år på Møre kan hjelpe deg å definere dine verdiar og interesser. Kanskje ser du at kombinasjonen avberekrtaft og eit anna fag er nettopp det du vil både utdanne deg innan og arbeide med i åra som kjem?

Derfor, viss du meiner berekraft er viktig for deg kan eit år hos oss vere eit unikt og utviklande steg på vegen for å forstå, påverke og vere med og skape ei meir berekraftig framtid.

I starten av skuleåret får du saman med resten av klassa vere med å velje 4 av FN sine berekraftsmål som nettopp «Cosplay // Japan» 2024-2025 skal ha fokus på i sitt folkehøgskuleår!

Korleis blir skuleåret ditt?

Dette er av det du får vere med på første halvår:

 • Grunnleggande om kostymedesign
 • Materialkunnskap
 • Cosplay historie
 • Planlegging av halvårsprosjekt
 • Innføring i støyping
 • Innføring i sminking
 • Innføring i «hår»

"Level up". Andre halvår.

 • Vi går vidare og opnar for stor grad av spesialisering innanfor DITT interessområde! Når det blir kombinert med det medelevane vil jobbe med kan SPENNANDE ting skje!

Reiser og opplevingar

Reise

 • Ein fantastisk studietur til Japan saman med Animasjonsklassa og Design & Redesign blir eit høgdepunkt i skuleåret. Vi reiser frå Norge når vinteren er på det kaldaste!

Kva koster linja?

Endeleg pris for skulåret vil avhenge om du går heilårslinje eller berre eitt av halvåra. Sjå vår linjevelgar for prisar.

Gå til linjevelgar
{{ slide.caption }}

Vi opplever. Åleine og saman med andre! Slikt blir det minne for livet av!

Studieturen går til Japan når vinteren er på det kaldaste i Norge! Cosplay reiser saman med Animasjon og kanskje også Design & Redesign austover!

Passer linja for deg?

Er du eventyrlysten og har ei indre skaparkraft som vil ut , opp og fram? Då er Cosplay linja for deg!

Du må vere interessert i, og ha respekt for, andre land og andre skikkar. Når vi reiser er vi gjester og på Møre skal vi lage reiser med meining der vi viser respekt for det og dei vi møter når vi er på tur!

Søk på linja

Utstyr til linja

Pakkeliste

Som elev på linja «Cospålay» treng du ikkje mykje utstyr. Du må ha kle og sko tilpassa reisemåla du skal besøke.  Det er berre å ta kontakt om du har spørsmål når det gjeld utstyr.

Det kan vere greitt å ha ein sykkel som du kan bruke i nærområdet til skulen!

Utstyr og fasilitetar på skulen

 • Arbeidsrom for tre- og metallarbeid
 • Handarbeidsrom
 • Sminkerom med utstyr
 • Kajakk
 • Telt, lavvo og anna basis friluftsutstyr
 • Gymsal, godt utstyrt for ballspel mm
 • Vekt-treningsrom, godt utstyrt for både nybegynnarar og deg med erfaring frå treningssenter
 • Nokre utlånssyklar

Tilgang til klatrehall i Ørsta og i Volda

Tilgang til utandørs og innandørs skateparkar i Ørsta og Volda

Portrettbilde av Tiina Mand

Har du spørsmål om linja?

Tiina Mänd Jüring
Linjelærar Animasjon
Utdannet ved kunstskole i Pärnu, Kunst Akademiet i Tallinn, animasjonsopplæring ved Estisk Tegnefilm Studio, animatør ved studio «Estisk Tegnefilm». Har skrevet og tegnet barnebok, og har oversatt norsk barnebok til estisk.
Utdannet ved kunstskole i Pärnu, Kunst Akademiet i Tallinn, animasjonsopplæring ved Estisk Tegnefilm Studio, animatør ved studio «Estisk Tegnefilm». Har skrevet og tegnet barnebok, og har oversatt norsk barnebok til estisk.
Portrettbilde av Kristine Velle Rishaug
Kristine Velle Rishaug
Internat - og kontorleiar
Utdanna ergoterapeut ved Høgskulen i Oslo og starta master i organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Har jobba 10 år som HMS- rådgiver i ulike bedriftshelstenester i Oslo og på Sunnmøre. Har i 5 år jobba som karrierettleiar og hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet. Er ein svært sosial person, er glad i fjell og sjøliv, mennesker og at dei rundt meg skal både trivast og ha det godt, eg likar å reise og er glad i god mat.
Utdanna ergoterapeut ved Høgskulen i Oslo og starta master i organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Har jobba 10 år som HMS- rådgiver i ulike bedriftshelstenester i Oslo og på Sunnmøre. Har i 5 år jobba som karrierettleiar og hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet. Er ein svært sosial person, er glad i fjell og sjøliv, mennesker og at dei rundt meg skal både trivast og ha det godt, eg likar å reise og er glad i god mat.