Kina – Midtens rike med Japan: Om linja

Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image

Dette er linja for deg som er interessert i Asia med hovudvekt på Kina og Japan. Linja har ei unik 6 vekers reise til Kina og Japan. På den lange reisa får du oppleve Kina sitt mangfald og sjå likskapar og ulikskapar mellom dei to landa. Denne reisa er den lengste reisa til asiatiske land blant alle folkehøgskulane. Reisa vil også gi deg solid innsikt i eigen kultur og dine erfaringar.

Du får mellom anna lære meir om:

  • Kina og Japan, både kultur, historie og dagens samfunn
  • Kinesisk språk og kalligrafi
  • Japansk språk og kultur
  • Kinesiske og japanske filmar
  • Tradisjonelle kinesiske spel
  • Kinesisk og japansk matlaging
  • Prosjektet Håpskulen
  • Fjellturar og vandreturar på Sunnmøre
  • Kinesisk knutekunst og origami
  • Kina og Japan – 6 vekes rundreise med lommekjente lærere

Kina med verdens eldste kontinuerlige historie er i endring, en historisk endring. I løpet av året fordyper vi oss i Kinakunnskap, lærer kinesisk språk, kalligrafi og kulturhistorie, og diskuterer kulturskilnader, aktuelle hendingar  i politikk og samfunn. Vi lærer ikkje berre om et Kina som har blitt alt synligare i det internasjonale samfunnet, utan om mange Kina med store regionale variasjonar og mange unike kulturar.

Japan er et av Kinas viktigaste naboland. Mange element i den japanske kulturen kommer opprinneleg frå Kina, men de to landa har utviklet seg i to forskjellige retningar. Vi lærer japansk språk og kultur for å kunne forstå Japan i dag. 

Klikk her og se videoer fra Kinaklassen på Vimeo.

Klikk her og se videoer fra Kinaklassen på YouTube.

Håpskule-prosjektet er en del av undervisninga i linja. Vi samlar inn pengar til en fattig barneskule i et naturskjønt område i det sørlige Kina. Møtet med barna på barneskolen under Kinaturen vil gi minner for livet.

Meir informasjon om Håpskule-prosjektet finn du her.

Klassen har også eigen blogg på www.kinaklassen.com. Der finn du nyheiter om aktivitetar på linja og skulen, videofilmar om Kinaturar og folkehøgskuleliv, fotoalbum og reisebrev frå kinaturane i de siste åra.

Klikk her for å sende søknad. 

Velkommen

Ved spørsmål om linja ta kontakt med ein av linjelærarane: