I kinaklassens gymtimer har vi hatt flere samarbeidsleker. På onsdag etter lunsj denne uken hadde klassen en spesiell konkurranse i gymsalen. Poengfordelingen i konkurransen var delvis manipulert for at elevene skulle oppleve urett og diskriminering «på kroppen» og kjenne sitt toleranse- og solidaritetnivå.

Det var mange runder med morsomme leker og mye spenning ble skapt. Kun dommerne kjente til de hemmelige reglene. Diskusjon med dommerne, argumentasjon for ekstra poeng og protest mot poengfordelinger skjedde i gymsalen. Da aktiviteten var over og hemmeligheten ble avslørt, tok klassen evaluering og reflekterte over emner som eksklusjon, konkurranse og maktmisbruk.

Følg gjerne vår blogg på www.kinaklassen.com for å vite mer hva klassen driver med. Elevene blogger jevnt hver uke.