Vi har sett fram til dette stemnet lenge! Vi har hatt uvanleg god påmelding og vi har jobba med planlegging og skapt forventningar. Spesielt har vi sett fram til å møte bandet «Jude» som hadde ein slags base på skulen for 50 år sidan.

Som alle veit har vi under dei rådande tilhøva ikkje lov til å samle så mange menneske på ein stad. Vi beklager at vi må avlyse, men vi har ikkje gløymt dokke! Vi satsar på å lage eit stort stemne neste år (2021). Vi legg det inn på årsplanen for skulen og publiserer dette tidleg i haust. Vi skal møtast igjen!

Med helsing

Einar Opsvik, rektor
Møre folkehøgskule