25 elevar / assistentar og lærar er no på tur i Thailand! Gruppa er ei blanding av heil- og halvårselevar som reiser saman på denne turen. «FIT // Thailand» elevane starta etter nyttår med ei veke på ski i Åre før dei no skal vere omlag 4 veker i varme Thailand. Vi har vel lov å seie at vi er litt misunlege?