Mahjong er et tradisjonelt kinesisk spill som vanligvis spilles med fire personer. Spillet er populært i flere asiatiske land. Det kreves både skikkelighet, planlegging og intuisjon for sannsynligheter. Går man på linja Kina – Midtens rike med Japan, lærer elevene naturligvis mahjong.

Første uke etter nyttår lærte elevene å spille mahjong. Vi begynte med å bli kjent med generelle spilleregler og å bygge «den kinesiske mur» før brikkeutdeling. Øvingen i et par runder begynte å kaste lys over forvirring og utfordring for de fleste i klassen.

Før den store reisen i Kina og Japan på våren skal klassen øve på spillet flere ganger. Muligheten til å spille mahjong sammen med kinesere under turen er stor. Det blir en god måte å ha nær kontakt med de innfødte på reisefot.