Første februar kunne folkehøgskulane starte å ta opp elevar til skuleåret 2023-2024. Og allereie før den datoen var det klart at Friluftsliv X // Bali også neste skuleår ser ut til å verte ein suksess!

«Vi har allereie bestemt oss for å opprette ei ekstraklasse på denne linja», seier rektor Rune Hovde. «Det som blir spennande framover er å sjå kor mange som takkar ja», held han fram. Skulen opplyser om at det kan verte aktuelt å opprette fleire ekstraklasser om det syner seg å vere behov for det!