Informasjon til alle nye elevar og føresette for skuleåret 2019-2020: Det blir nokre endringar i programmet på laurdagen. Vi serverer lunsj for alle elevar og besøkande frå kl. 13.00 – 15.00. Opningsarrangementet er flytta til kl. 16.00. Når dette er ferdig ca. kl. 17.30, vil vi gjerne ha elevane for oss sjølv. Vi takkar då av alle foreldre og andre som er med, og serverer middag for nye elevar og tilsette kl. 19.00.

Med helsing rektor Einar Opsvik.