Vi har møtte tre tidlegare elevar ved Møre folkehøgskule, som alle har kome igjennom nålauget på Høgskulen i Volda og har starta på bachelorgrad i animasjon. Helene, Christine og Mali trivast godt i eit kreativt og aktivt miljø der kunnskapane frå folkehøgskulen kjem godt med. Helene seier at ho har hatt stor nytte av året på animasjonslinja på Møre folkehøgskule der ho har fått prøve mange ulike teknikkar.

Det er viktig å bruke året godt og bruke det til å eksperimentere og prøve ut nye ting. Jentene har fått ein god forståing for grunnleggande animasjon og det blir kommentert slik: – Jeg fikk prøvd ut så og si alt Volda har på animasjonslinja. Ein får lære mange forskjellige data-verktøy og ulike dataprogram.

På animasjonslinja lærer ein faget og teknikkane og på folkehøgskulen får ein testa grensene sine både kreativt og sosialt. Christine legg også vekt på at året gir rom for å bygge opp ein variert portfolio som ein kan ha med seg om ein vil gå vidare med animasjon og søke seg inn t.d. i Volda.

Jentene har valt animasjon fordi det er gøy og samtidig framtidsretta og ikkje minst eit kreativt yrke. Det kan vere utfordrande å finne jobb, men det er mange muligheiter. Skuleåret har også eit høgdepunkt i turen til Japan der klassa besøker animasjonsstudio og lærer mykje om japansk kultur og historie. I forkant av turen er det også spennande med undervisning i japansk språk.

Å gå på folkehøgskule er lærerikt, og ein god overgang til studentlivet. Mali oppsummerer det slik: – Men jeg må si at Møre gav meg den lille «pausen» jeg trengte fra VGS som jeg setter stor pris på.

Les meir om linja Animasjon Japan her