Mens hele Norge nyter påske-ferien, er kinalinja fortsatt på reisefot i Midtens rike. I skrivende stund har kinalinja reist rundt i Kina i 32 dager. Vi har vandret på Den kinesiske mur, gått på Emei-fjellet og risterrassene på Drageryggen. De gule fjellene i knallvær har vi også besteget. Vi har sett verdens største buddhastatue hogget ut i fjellsiden, stelt for og matet pandaer, tatt bambusflåter på Li-elven, syklet på landet og utforsket Månefjellet.